...Unicode Hawaiian web pages with the kahakō and ‘okina!

Hōkūle‘a
is how it should look!

Sample phrases:

Māhana lua mā kukui.
Pau loa iāia ka ‘ike.
‘ōlelo au i ka ‘ōlelo Hawai‘i.
Ake nui nō lākou e hā‘ule ka po.
Nā mana wai pio ‘ole e ho‘ōla ana i ka ‘āina.
Hānau ka ‘āina, hānau ke ali‘i, hānau ke kanaka.
He a‘ali‘i kū makani mau au; ‘a‘ohe makani nāna e kūla‘i.


Sample text:

‘O nā mokupuni ‘ewalu o Hawai‘i nei kēia. Eia nō ‘o Ni‘ihau, Kaua‘i, O‘ahu, Moloka‘i, Lāna‘i, Maui, Kaho‘olawe, a me ka moku nui, ‘o Hawai‘i. ‘O ka mokupuni ‘o Ni‘ihau kēia. ‘O ka ‘ōlelo Hawai‘i ka ‘ōlelo makuahine o ka po‘e o Ni‘ihau. He ke‘oke‘o ka waiho‘olu‘u no Ni‘ihau. ‘O ka lei pūpū o Ni‘ihau kona lei. ‘O Pu‘uwai ke kūlanakauhale o kēia ‘āina. ‘O Pānī‘au ka mauna ki‘eki‘e. Ua kaulana ‘o Ni‘ihau no ka moena makaloa a me ka ipu me ka pāwehe. ‘O ka mokupuni ‘o Kaua‘i kēia. Ua hemolele wale i ka mālie kēia ‘āina. He poni ka waiho‘olu‘u no Kaua‘i. ‘O ka lei mokihana kona lei. ‘O Līhu‘e ke kūlanakauhale nui o kēia ‘aina. ‘O Kawaikini ka mauna ki‘eki‘e. Aia ma Kaua‘i ka ‘auwai ‘o Kīkīaola a me ka loko i‘a ‘o Alekoko i kūkulu ‘ia e nā menehune.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

COCONUT INFO HOSTS WEBSITES WITH HAWAIIAN FONTS!

Let Coconut Info create your Hawaiian Web Page. CONTACT US

Coconut Info has been making Hawaiian fonts since 1986

In addition to Unicode we have a wide selection of OpenType, TrueType and Postscript Hawaiian fonts

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Copy reflects the works of Mary Kawena Pukui, Ka‘upena Wong, and Lokomaika‘iokanali Snakenberg2/16/12